Bv HCGB Advocaten • Amerikalei 215, 2000 Antwerpen • T + 32 3 259 09 59 • F + 32 3 237 60 36 • 

Successieplanning en -afwikkeling

 

Onze dienstverlening focust op de familiale vermogensplanning in de ruime zin. Wij hebben bijzondere expertise in alle aspecten die - rechtstreeks of onrechtstreeks - verband houden met de planning en/of de afwikkeling van de nalatenschap.

Onze focus is civiel en fiscaal.

Onze civiele expertisedomeinen zijn het huwelijks- en samenlevingsvermogensrecht, het erfrecht en de schenkingen en testamenten.

Onze fiscale expertise zijn de registratie- en successierechten.

 

Onze aandacht is nationaal en internationaal.

Onze dienstverlening en expertise zijn in eerste instantie gericht op het nationale Belgische recht.

Wij hebben echter oog voor de belangrijke internationale aspecten van uw successieplanning (buitenlandse nationaliteit, buitenlands vermogen, (r)emigratie, etc). Wij beschikken over een ruim netwerk van buitenlandse collega’s, waarop we kunnen terugvallen om ons en u bij te staan bij deze buitenlandse aspecten.

 

Wij adviseren en beschermen.

Wij begeleiden u bij de uitwerking van uw civiele of fiscale vermogensplanning. Wij hebben niet alleen aandacht voor de overdracht van uw vermogen (via huwelijkscontract, schenking of legaat), maar ook voor de bescherming ervan bij overdracht voor uzelf en voor de volgende generatie (via diverse modaliteiten of via controlestructuren zoals maatschap of stichting). Wij redigeren akten en contracten, gesneden op maat van uw wensen en noden.

Wij staan u bij bij burgerrechtelijke of fiscale conflicten. Indien mogelijk streven wij naar een minnelijke en onderhandelde oplossing; indien nodig behartigen wij uw belangen in rechte.  

 

Wij combineren onze academische expertise met een ruime praktijkervaring.

Wij combineren onze academische loopbaan met onze praktijk in het notariaat en in de advocatuur. Dit laat ons toe onze academische kennis en kunde te uwen dienste te stellen.